пї Link Begeleiding
Welkom bij Link Begeleiding
Iemand met een beperking of stoornis is bijzonder en vereist een bijzondere begeleiding. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Link Begeleiding is een kleinschalige organisatie die begeleiding en zorg biedt aan kinderen en volwassenen met een beperking of stoornis en hun naaste omgeving. Wij onderscheiden ons door de persoonlijke en individuele aanpak en de kleinschalige vorm van begeleiding en opvang. Onze kleinschaligheid maakt ons bovendien veel flexibeler dan grotere organisaties. Er zijn korte communicatielijnen, veel persoonlijk contact en zorg op maat.
Lees meer over mij of bekijk mijn recensies.

Over de begeleding
De hulp wordt geboden in de vorm van begeleiding (thuis of op locatie), tijdelijk verblijf ofwel logeerweekenden/ vakantiekampen of gezinsbegeleiding. De begeleiding mag vanuit een PGB vergoed worden. We sluiten dan een zorgovereenkomst af. Voor de aanvraag van een PGB verwijs ik u naar het sociaal wijkteam/ buurtteam/ Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente. Aan het begin van het begeleidingstraject wordt er een zorgplan gemaakt, waarin doelen worden beschreven en er worden concrete afspraken gemaakt over de te leveren begeleiding en zorg. Ons doel is dat iedere client respectvolle en passende begeleiding en ondersteuning krijgt, waardoor er rust en ruimte ontstaat om prettig op te groeien en/ of (meer) te genieten van het leven!

Vragen?
Heeft u een vraag neem dan meteen contact met mij opmiddels het contactformulier of bel/ sms/ Whatsapp naar 0641431394.